Välkommen

till Affenpinscherklubben, som ingår i Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) och Svenska Kennelklubben (SKK)

 

Affendagen den 9 juni 2019
Dockan hälsar alla Välkomna till årets Affendag i Brunkebergs Hage, Enköping. 
Plats för foto som jag skickar på sms
Mer information, vägbeskrivning, anmälningsavgiften mm kommer längre fram på facebookgruppen. 

 

***

 

Hej affenägare, hjälp oss!

Vi i Affenpinscherklubben har i uppdrag av SKK att genomföra en kartläggning av hälsoläget inom vår ras. För detta behöver vi hjälp av alla affenägare att fylla i en hälsoenkät. Många har redan fått ett mejl, några har fått enkäten per post och några har inte fått någon enkät alls. Hör du till dem som inte har fått någon enkät, hjälp oss genom att mejla mig så skickar jag enkäten digitalt. Min adress är: tina.schaubwester@ribbyskolan.se.

 

 

 

 

 

UPPFÖDARE: KOM IHÅG VALP- OCH PARNINGSENKÄTER!

Gruppen för RAS måste få koll på era valpkullar nu när RAS ska förnyas.

Hjälp till. Enkäten hittar ni har

***

 

 

 

Viktiga datum

Affendagen 9 juni 2019

Aktuellt

Styrelsen informerar

Styrelsen har beslutat att från och med nr. 1-15 publicera vår klubbtidning Affenbladet även på hemsidan. Läs mer här.

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3