Välkommen

till Affenpinscherklubben, som ingår i Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) och Svenska Kennelklubben (SKK)

 

 

Affenpinscherklubben bjuder in till Årsmöte och Uppfödare/Medlemsmöte
Lördagen den 8 februari 2020 kl 14.00
Plats: Västerhaninge Hundhall, Åbyplan, 137 34 Västerhaninge
Direkt efter Årsmötet kommer vi att ha uppfödare/medlemsmöte för att gemensamt diskutera
RAS (rasspecifik avelsstrategi)

Servering finns i hallen och hundar är välkomna
Hjärtligt välkomna önskar vi i styrelsen!

Affenrace på Affendagen

 

    

 

UPPFÖDARE: KOM IHÅG VALP- OCH PARNINGSENKÄTER!

Gruppen för RAS måste få koll på era valpkullar nu när RAS ska förnyas.

Hjälp till. Enkäten hittar ni har

***

 

 

 

Viktiga datum

8/2 2020 Årsmöte

Uppdaterat

Styrelsen informerar

Styrelsen har beslutat att från och med nr. 1-15 publicera vår klubbtidning Affenbladet även på hemsidan. Läs mer här.

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3