Affenbladet 1 2016  Affenbladet 2 2016
affen1-16 affen2-2016
Affenbladet 3
2016
Affenbladet 4
2016
affenbladet316  

Viktiga datum

8/2 2020 Årsmöte

Uppdaterat

Styrelsen informerar

Styrelsen har beslutat att från och med nr. 1-15 publicera vår klubbtidning Affenbladet även på hemsidan. Läs mer här.

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3