Info från SKK SBK

Uppdaterat sidan med info från SKK allmänna regler samt särskilda championatregler.
Info från SBK när det gäller ansökningstider för rallytävlingar

Viktiga datum
Aktuellt
Styrelsen informerar
Styrelsen har beslutat att från och med nr. 1-15 publicera vår klubbtidning Affenbladet även på hemsidan. Läs mer här.
Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3