Info från SLU

Forskningsnyheter från SLU nr 5

Viktiga datum

11 Maj 2018
Affenspecialen

Aktuellt
Styrelsen informerar
Styrelsen har beslutat att från och med nr. 1-15 publicera vår klubbtidning Affenbladet även på hemsidan. Läs mer här.
Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3