Årsmöte 2016

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 2015

Valberedningens förslag

Bokslut                                                                        Utdelas på plats

Revisionsberättelse                                               Utdelas på plats

Förslag till verksamhetsplan 2016

Förslag till Rambudget 2016                                Utdelas på plats

 

Viktiga datum

8/2 2020 Årsmöte

Uppdaterat

Styrelsen informerar

Styrelsen har beslutat att från och med nr. 1-15 publicera vår klubbtidning Affenbladet även på hemsidan. Läs mer här.

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3