Stadgar & Protokoll

Styrelsen har beslutat att samtliga protokoll fr o m den 2015-02-14 ska publiceras på klubbens hemsida och därmed bli lättillgängliga för medlemmarna.

Äldre protokoll kan liksom tidigare beställas av styrelsen.


Stadgar

Justerade protokoll 2016

Konstituerande 2016

Protokoll nr 5 2016

Protokoll nr 4 2016

Protokoll nr 3 2016
Årsmötesprotokoll
Protokoll nr 2 2016
Styrelsemöte 2016-01-11

Justerade protokoll 2015
Styrelsemöte 2015-01-12 (1)
Årsmötesprotokoll 2015-02-14
Konstituerande styrelsemöte 2015-02-04 (2)
Styrelsemöte 2015-03-22 (3)
Styrelsemöte 2015-04-27 (4)
Styrelsemöte 2015-05-19 (5)
Styrelsemöte 2015-06-13 (6)
Styrelsemöte 2015-09-07 (7)
Styrelsemöte 2015-09-17 (8)
Styrelsemöte 2015-10-12 (9)
Styrelsemöte 2015-11-28 (10)

 

 

Justerade protokoll 2014
Styrelsemöte 2014-01-09 (1)
Styrelsemöte 2014-02-13 (2)
Styrelsemöte 2014-02-22 (3)   
Styrelsemöte 2014-03-30 (4)
Styrelsemöte 2014-05-05 (5)
Styrelsemöte 2014-06-16 (6)
Styrelsemöte 2014-08-11 (7) (endast minnesanteckningar)
Styrelsemöte 2014-09-7  (8)
Styrelsemöte 2014-10-27  (9)
Styrelsemöte 2014-12-01  (10)
Styrelsemöte 2014-12-05  (11)
Styrelsemöte 2014-12-11 (12)

Justerade protokoll 2013
Styrelsemöte 2013-01-10
Styrelsemöte 2013-01-31
Styrelsemöte 2013-02-07
Styrelsemöte 2013-02-16  (konstituerande)
Styrelsemöte 2013-04-06
Styrelsemöte 2013- 05-23
Styrelsemöte 2013-06-27
Styrelsemöte 2013-09-12
Styrelsemöte 2013-11-10
Styrelsemöte 2013-12-12

Justerade protokoll 2012
Styrelsemöte 2013-01-10
Styrelsemöte 2012-01-19
Styrelsemöte 2012-02-18 (extra)
Styrelsemöte 2012-02-18 (konstituerande)
Styrelsemöte 2012-02-18
Styrelsemöte 2012-03-22
Styrelsemöte 2012-05-01
Styrelsemöte 2012-06-27
Styrelsemöte 2012-08-15
Styrelsemöte 2012-09-18
Styrelsemöte 2012-10- 25
Styrelsemöte 2012-12-06

 

Viktiga datum

22/3 Trimkurs

Uppdaterat

20200210:
Lagt upp den nya styrelsen  samt info om trimkurs på startsidan

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3