medlemsnytt

SKKs medlemsservice fortsätter administrera 2015.

Eftersom det först nu i början på december slagits larm från SKK att de inte kan administrera s.k. extra medlemskap för SSPKs rasklubbar, dvs medlemskap i fler än en rasklubb, enligt nuvarande stadgar, kommer Affenpinscherklubben, för att möjliggöra detta, att även under 2015 uppdra åt SKKs medlemservice att administrera klubbens medlemsregister istället för egen medlemsadministration enligt tidigare beslut. Vi beklagar att vi på detta sätt blivit tvungna att återigen ändra medlemsadministrationen.

Viktiga datum

Affenspecialen 31/8 2019

Aktuellt

Styrelsen informerar

Styrelsen har beslutat att från och med nr. 1-15 publicera vår klubbtidning Affenbladet även på hemsidan. Läs mer här.

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3