Ordförande har ordet

ORDFÖRANDE HAR ORDET NR 3 – 2015
På grund av olyckliga omständigheter och framför allt bristande korrekturläsning föll tyvärr Ordförande har ordet bort i rubricerade nummer av Affenbladet.
Jag, Hans Peterson, ber om ursäkt till alla läsare och vår ordförande Nina Karlsdotter för detta fel.
För att i någon mån kompensera våra medlemmar publiceras därför denna borttappade artikel separat.
Klicka här.

Viktiga datum

Affendagen 9 juni 2019

Aktuellt
Styrelsen informerar
Styrelsen har beslutat att från och med nr. 1-15 publicera vår klubbtidning Affenbladet även på hemsidan. Läs mer här.
Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3