Redaktör sökes

REDAKTÖRER

för Affenbladet!

Hittillsvarande redaktörer Anne Wedin och Hans Peterson avslutar sitt engagemang i Affenbladet.

För att klubbens mångåriga tradition med egen klubbtidning ska kunna fortsätta behövs snarast

1 – 2 st nya redaktörer ta vid.

Inga krav på specialprogram utan endast viss erfarenhet av MS Word krävs.

Kontakta Hans Peterson 070 652 05 05, solweig.hans@tele2.se eller

Nina Karlsdotter 072 251 07 17, ordf@affenpinscher.se

Viktiga datum

Affenspecialen 31/8 2019

Aktuellt
Styrelsen informerar
Styrelsen har beslutat att från och med nr. 1-15 publicera vår klubbtidning Affenbladet även på hemsidan. Läs mer här.
Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3