Affenbladet

Utgivning: Styrelsen försöker med alla medel att ge ut en tidning. 

Beräknad utgivning är mars, juni, september  och december varje år.

När tidningen framöver kommer att ges ut meddelar vi manusstopp på hemsidan under VIKTIGA DATUM.

Du kan som tidigare skicka in ditt material på cd eller via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att vid utrymmesbrist publicera material i kommande nummer.
Artiklar med kritik riktad mot enskild person, hund eller kennel publiceras inte.
Du kan skriva under pseudonym om insänt material är undertecknat med namn, adress och telefonnummer.
Redaktionen lämnar då inte uppgifterna vidare.

Annonspriser: Medlemsannons 1/1-sida 100:-/nummer. Priset inkluderar ett foto.
Kommersiella annonser förhandlas.

Annonserna ska betalas före publicering på PG 643 75 41 -3

Redaktion: Anne Wedin, Polhemsgatan 6, 112 36 STOCKHOLM. Tfn. 08-654 58 39 E-Post och Hans Peterson, Lövhagsvägen 30, 186 94 Vallentuna, Tfn. 08-512 40 612 E-post
Ansvarig utgivare: Nina Karlsdotter, Grällsbovägen 16, 74045 Tärnsjö, Tfn. 0292-50919 E-Post

Viktiga datum

22/3 Trimkurs

Uppdaterat

20200210:
Lagt upp den nya styrelsen  samt info om trimkurs på startsidan

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3