Registreringar & Inavelsgrad

Årtal   1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Kullar   0 2 3 5 8 5 11 7 6 10 10 6 6 8
Valpar   0 3 4 20 25 12 22 19 20 27 27 14 17 26
Importer   2 3 4 1 3 1 1 0 0 0 0 1 2 1
Genomsnittlig inavelsgrad   13,6 % 13,5 % 5,06 % 2,11 % 1,12 % 9,39 % 7,07 % 5,28 % 8,46 % 6,55 % 4,2 % 5,0 % 2,7 %

 

Årtal   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013
Kullar   10 11 11 12 17 14 13 13 24 24 24 22  29  18
Valpar   19 22 27 32 49 42 46 34 68 68 58 63  95  60
Importer   3 3 2 1 1 3 5 12 10 8 6 7  5  4
Genomsnittlig inavelsgrad   2,58 % 4,36 % 3,0 % 4,0 % 4,84 % 2,06 % 1,9 % 2,06 % 1,63 % 0,99 % 0,8 % 1,8 %  2,1%  0,7%

 Årtal    2014  2015  2016  2017                    
 Kullar                              
 Valpar                              
 Importer                              
Genomsnittlig inavelsgrad