Motioner

Motioner till styrelsen

ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 13 januari 2017

”Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet.”

Några tips om vad en motion bör innehålla:

Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om.

Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!

Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.

Viktiga datum

22/3 Trimkurs

Uppdaterat

20200210:
Lagt upp den nya styrelsen  samt info om trimkurs på startsidan

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3