Om Klubben

Affenpinscherklubben är en ideell förening som bildades 1992. Idag har klubben omkring 100 medlemmar.

Rasklubben har till uppgift att arbeta för rasen och dess ägare.
Ett viktigt arbete är att främja aveln så att affenpinschern i framtiden är så frisk och trevlig som möjligt och samtidigt behåller de rastypiska särdragen.

Uppfödare och ägare är den viktigaste källan till kunskap.
Det är därför betydelsefullt för Affenpinscherklubben (APK) att utveckla kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen (som också är vanliga medlemmar).

Gemensamt smörgåsbord på Affenpinscherspecialen 2005.
Foto: Jonny Wessberg

För att öka gemenskapen inom rasklubben är möten och aktiviteter inom olika intresseområden betydelsefulla.
Där har vi tillfälle att träffas, prata, ha trevligt och diskutera och utbyta erfarenheter och tips. Det är inte alldeles lätt i en så fåtalig ras som affenpinscher där medlemmarna är spridda över hela vårt avlånga land att anordna träffar så att många har möjlighet att närvara.

Information både från klubben till medlemmarna och tvärtom
är den viktigaste hörnstenen i arbetet för rasen och medlemmarna.

APK anordnar årligen en inofficiell utställning där rasens alla hundar ska kunna delta, även de som har en avvikelse av något slag. Syftet är att vi ska se hela vår ras och att våra medlemmar ska kunna se helheten av hur våra affenpinscher ser ut och uppträder. Som grädden på moset utses ”Best in Show”. Vi försöker också ha det trevligt tillsammans och brukar efter utställningen samlas kring ett gemensamt smörgåsbord där vi under enkla och lättsamma former kan knyta kontakter med varandra och prata om våra affenpinscher.

Rasklubben har en hemsida med information om vad som är är aktuellt .
Några gånger om året ges vår tidning Affenbladet ut med artiklar och annat av intresse för oss.

”Affenträff” i Nyköping.

 

Medlemsmöten arrangeras någon till några gånger varje år. Bl.a. diskuteras avelsarbetet – som är avsedda för alla medlemmar och inte bara uppfödare – klubben försöker också att arrangera andra träffar med olika ”prova på ” aktiviteter såsom agility, viltspår mm.
Vi har matsäck och gemensamt kaffe.

 

DU ÄR VIKTIG SOM MEDLEM OAVSETT OM DU VILL
ENGAGERA DIG I RASKLUBBEN ELLER BARA STÖTTA ARBETET!

 

 

Viktiga datum

22/3 Trimkurs

Uppdaterat

20200210:
Lagt upp den nya styrelsen  samt info om trimkurs på startsidan

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3