Styrelsen

AFFENPINSCHERKLUBBEN

Styrelse och Ansvarsområden 2020:

Ordf.                  Nina Karlsdotter

                           072-2510717                              ordf@affenpinscher.se

Vice ordf.         Katarina Paulsson

                           076-8697315                              katarina@affenpinscher.se

Sekr.                  Yvonne Larsdotter

                           070-7920301                              yvonne.larsdotter@gmail.com

Ord.ledamot    Tina Schaub-Wester

                           073-3501721                              tina.schaubwester@ribbyskolan.se

Ord.ledamot    Susanne Lundberg

                           073-6735797                              sp.lundberg@telia.com

Suppleant         Heidi Marks

                           0708-917771                              heidibirgitta.marks@gmail.com

Kassör               Bernt-Uno Högman                  uno@tipsi.se   

Suppleant         070-6687858

 

Valphänvisning/Avelsrådgivning: Susanne Lundberg

Arbetsgrupp RAS: Nina Karlsdotter och Tina Schaub-Wester

Arbetsgrupp Affenspecialen: Yvonne Larsdotter och Katarina Paulsson

Hemsida/Webfrågor: Heidi Marks

 

Verkställande utskott (AU): Nina Karlsdotter, Bernt-Uno Högman och Yvonne Larsdotter

 

 

                          

 

 

Viktiga datum

22/3 Trimkurs

Uppdaterat

20200210:
Lagt upp den nya styrelsen  samt info om trimkurs på startsidan

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3