Nytt från Styrelsen

 

Styrelsen har beslutat att från och med nummer 1 – 2015, även publicera varje nummer av Affenbladet på hemsidan.

Dels anser styrelsen att betydligt fler än bara medlemmar ska ha möjlighet att läsa om vår ras och vår klubb. Helt enkelt ytterligare ett sätt att marknadsföra vår ras. dels är det ju en förhoppning att några medlemmar kanske kan avstå framöver från att få ett tryckt Affenblad hem i brevlådan och på sätt minska tryck- och portokostnader för klubben.

Klubbens styrelse är förtroendevald av er medlemmar och har därför ett stort ansvar att göra sitt yttersta för ras och medlemmar. Det är säkert lätt att förstå för alla att vår klubb har en snäv ekonomi och såväl minskade omkostnader som ökade intäkter är nödvändiga förutsättningar för att styrelsen ska kunna leva upp till detta ansvar.

Klicka här för Affenbladet

Viktiga datum

22/3 Trimkurs

Uppdaterat

20200210:
Lagt upp den nya styrelsen  samt info om trimkurs på startsidan

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3