Valpar/Ompl.

För valphänvisning gäller

– att SKKs grundregler och avelspolicy samt Affenpinscherklubbens avelspolicy och RAS samt Jordbruksverkets regler följs.

– att samtliga ägare/kennelinnehavare ska vara medlem i SKK och Affenpinscherklubben.

Förmedlingen gäller tills valparna är 12 veckor och kan efter kontakt med klubben förlängas med 8 veckor i taget. Meddela klubben vartefter valparna säljs. Önskas förlängning av förmedling ska ansvarig valpförmedlare kontaktas.

Rekommendationer

· Att inavelsgraden understiger 6,25 % och helst avsevärt lägre.
· Att enskild individ under sin hela sin livstid ska lämna högst 25 % av en årskull valpar.*
————————————————————————————————————-
* SKK:s avelskommitté har uttalat att det Lennart Swensson skrivit i ”SKK:s Avelsbok ” gäller,
”enskilda individer ska under sin livstid inte lämna fler avkommor än 25 % av en årskull valpar”.

2012 är 25 % av valpantalet 14.
2013 är 25 % av valpantalet 17.


För omplacering gäller

– För omplacering av hund krävs att affenpinschern är registrerad i SKK.
– För medlem i Affenpinscherklubben läggs uppgifter om hund och kontaktuppgifter ut gratis.
– För icke medlem kostar det 100 kronor.

Omplacering gäller i 3 månader och kan förlängas.

Viktiga datum

22/3 Trimkurs

Uppdaterat

20200210:
Lagt upp den nya styrelsen  samt info om trimkurs på startsidan

Kontakt

info@affenpinscher.se
_________________________

pg. 643 75 41-3